COVID-19 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

DEBBY VANDEWEYER - BEAUTY & NAGELSTUDIO ORCHI-D

 • Ik neem elke ochtend mijn TEMPERATUUR; indien deze te hoog is zal de klant verwittigd worden om de afspraak te verplaatsen en zal ik contact opnemen met mijn huisarts.

 • Er wordt enkel OP AFSPRAAK gewerkt; de duurtijd van de behandeling zal beperkt worden tot het absolute minimum.

 • Tussen 2 behandelingen zal er 10 min tijd voorzien worden om alles te ONTSMETTEN en extra te VERLUCHTEN.

 • Een WACHTRUIMTE IS VERBODEN, gelieve tot je afspraakuur buiten te wachten of in je wagen.

 • Gelieve STIPT op je afspraakuur te komen.

 • Maximum 1 klant per 10m2 is toegestaan. Mijn salon heeft een oppervlakte van minder dan 20m2; dan mogen er maximum 2 klanten toegelaten worden, op voorwaarde dat de afstand tussen die 2 klanten minimaal 1,5m kan worden gegarandeerd.

 • Eten, drinken, snacks en dagbladen zijn VERBODEN.

 • De SOCIAL DISTANCE regels moeten onder elke omstandigheid worden gegarandeerd, meer specifiek de regel van 1,5m afstand tussen 2 personen, behalve tussen de klant en de behandelaar, volgens de strikte voorwaarden van het protocol en enkel indien noodzakelijk voor het uitvoeren van een behandeling.

 • De VERPLAATSINGEN van klanten in het salon dienen te worden geminimaliseerd om contact in alle omstandigheden te vermijden.

 • Het salon dient voldoende te worden VERLUCHT door het openen van ramen en deuren; er zal dus ook continue een raam openstaan en tussen 2 behandelingen zal de deur 10 min opengezet worden.

 • Ik ben VERPLICHT een CHIRURGISCH MASKER (CE gekeurd) te dragen. De klant dient eveneens een chirurgisch mondmasker te dragen dat neus, mond en kin bedekt, vastgemaakt achter de oren. Dit vanaf de leeftijd van 12 jaar.

 • Indien er een medische noodzaak bestaat, mag de klant een faceshield dragen. De personen die niet in de mogelijkheid zijn om een masker te dragen, mogen een alternatief uit stof of faceshield dragen in geval van een handicap, geattesteerd door een medisch getuigschrift. Ze worden uitgesloten van de bovenvermelde regel.

 • Het mondmasker mag enkel verwijderd worden voor gelaatsverzorging en dit enkel voor de strikt minimale tijd nodig om de behandeling uit te voeren.

 • Bij het binnenkomen gelieve de HANDEN TE ONTSMETTEN, dit staat ter beschikking op de kassatoog.

 • Ook ik zal mijn handen ONTSMETTEN/WASSEN vooraleer met de behandeling te starten.

 • BETALEN kan zoals je wenst; indien er cash betaald wordt en wisselgeld wordt teruggeven, ontsmetten we beiden onze handen na de handeling.

 • De BETAALTERMINAL zal voor èn na elk gebruik ONTSMET worden.